Apowersoft Video Download Capture Ansvarsfraskrivelse

Denne aftale består af to dele, nemlig "Apowersoft Video Download Capture Licensaftale " og "Ansvarsfraskrivelse". Læs venligst aftalen grundigt, inden du installerer Video Download Capture. Hvis du har installeret programmet, betyder det, at du er enig i aftalen

Slutbrugerlicensaftale

1. Softwarelicensaftale

I denne Licensaftale betyder "Produktet" softwareproduktet "Video Download Capture". Denne Licensaftale er en juridisk aftale mellem dig og Video Download Capture. Ved at fortsætte med at installere produktet og ved din brug af produktet, anses du for at være bundet af vilkårene i denne Licensaftale. Video Download Capture giver dig kun lov til at bruge Produktet i overensstemmelse med vilkårene i denne Licensaftale, og dine rettigheder i henhold til denne Licensaftale opsiges automatisk uden varsel, hvis du ikke overholder betingelserne i denne Licensaftale.

2. Produktlicens

Da du er enig i denne aftale om at overholde betingelserne i denne Licensaftale og er underlagt overholdelsen af betingelserne i denne Licensaftale, giver Video Download Capture dig en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar licens til at bruge produktet til følgende formål og på følgende måde. Du kan:

1. Installer og brug Produktet til personlig, uddannelsesmæssig (non-profit) brug. I disse tilfælde får du ret til at bruge og for at lave et ubegrænset antal kopier af denne software.

 • Bruge Produktet til kommerciel brug.
 • Fjerne eventuelle proprietære meddelelser eller etiketter fra Produktet.
 • Reverse engineer, dekompilere, opdele eller lave afledte værker baseret på Produktet (undtagen og kun i det omfang sådan aktivitet udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende lovgivning uanset denne begrænsning).
 • Leje, lease, give i underlicens eller tildele Produktet eller enhver kopi heraf, herunder enhver relateret dokumentation.

Video Download Capture må:

 • Vis annoncer i Produktet.
 • Indsamle annoncestatistik (antal annoncevisninger, klik, annoncelukninger) på en ikke-personligt identificerbar måde. Se vores privatlivspolitik for mere detaljerede oplysninger.

3. Yderligere betingelser for virksomheder

Når du licenserer Produktet som en virksomhed og ikke som forbruger, gælder denne licensaftale mellem Video Download Capture og dig som virksomhed, og du skal tage alle passende forholdsregler for at sikre, at Produktet anvendes korrekt af dine medarbejdere og dit personale.

4. Immaterialrettigheder

Produktets immaterialrettigheder tilhører Video Download Capture og er beskyttet af lovgivningen. Du accepterer, at alle immaterialrettigheder i Produktet overalt i verden tilhører Video Download Capture, at rettighederne i Produktet licenseret (ikke solgt) til dig, og at du ikke har nogen rettigheder i eller til Produktet ud over retten til at anvende Programmet i overensstemmelse med vilkårene i denne Licensaftale.

5. Ansvarsfraskrivelse

DETTE PRODUKT OG ENHVER RELATERET DOKUMENTATION LEVERES "SOM DEN ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNINGER, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. HELE RISIKOEN, DER UDSPRINGER AF BRUG ELLER PRODUKTENS RESULTAT, FORBLIVER HOS DIG.

6. Begrænsning af erstatningsansvar

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL VIDEO DOWNLOAD CAPTURE VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SÆRLIGE, HÆNDELIGE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNINGER, SKADER I FORM AF TAB AF INDTJENING, VIRKSOMHEDSFORSTYRRELSE, TAB AF VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER ELLER ANDET TAB), DER OPSTÅR VED ANVENDELSEN AF ELLER DEN MANGLENDE ANVENDELSE AF BRUGEN AF PRODUKTET.

7. Generelt

Opdateringer kan gives i licens til dig ved hjælp af Video Download Capture med yderligere eller andre vilkår, men Video Download Capture har ingen forpligtelse til at levere opdateringer. Denne Licensaftale udgør den samlede aftale mellem dig og os og erstatter eventuelle forudgående repræsentationer, tilsagn eller reklame i forbindelse med Produktet, og du anerkender, at i forbindelse med indgåelsen af denne Licensaftale har du ikke påberåbt dig nogen erklæring, repræsentation, reklame, forsikring eller garanti (om det er gjort uagtsomt eller uskyldigt) andet end det, der udtrykkeligt er angivet i denne Licensaftale. Disse vilkår kan ændres uden varsel. Besøg vores websted www.apowersoft.com og download software for at få den nyeste slutbrugerlicensaftale.

Indsamling af statistik

Vi har mange funktioner og forbedringer, som vi arbejder på. Hjælp os med at prioritere dem alle ved at tillade, at Video Download Capture-software sender anonyme rapporter om nedbrud og brugsstatistik. Med brugerens tilladelse kører tjenesten, når du er online, og vælger det bedst passende tidspunkt til rapporter, der sendes, når vores servere ikke overbelastes.

Brugerstatistikrapporter indeholder oplysninger om de fleste almindelige opgaver, foretrukne websteder, konverteringsformater osv. Dette omfatter ikke downloadbare og konverterede filnavne. VI INDSAMLER IKKE NOGEN PERSONOPLYSNINGER, herunder ikke dine e-mailadresser, login, adgangskoder, IP-adresser, besøgte websider, din lokation eller kontaktoplysninger. Læs venligst vores Privatlivspolitik.

Rapporter om nedbrud indeholder systemoplysninger på tidspunktet for nedbruddet, fejltypen, filoplysningerne relateret til nedbruddet.

Ansvarsfraskrivelse

I. Ansvarsbegrænsning

Apowersoft Video Download Capture hverken gemmer, tilbyder, hoster, deler eller leverer nogen form for multimedieindhold, da disse er åbne og allerede tilgængelige for offentligheden. Vi leverer kun tjenester eller udpakker de tilgængelige download-links til brugeren (den person, der bruger tjenesten til download af video). Brugeren skal overholde lovgivningen om ophavsret og vilkårene for de websteder, som filerne skal downloades fra. Hvis det ikke er tilladt at genbruge de downloadede filer, kan brugeren ikke redigere og (eller) distribuere de downloadede videoer, lyd eller billeder. I sådanne tilfælde er de tjenester, der leveres af Video Download Capture, kun til personlig brug. Hvis kildefilerne ikke må downloades, kan brugeren ikke bruge tjenesten Video Download Capture til at udføre noget download. Brugeren er eneansvarlig for misbrug af disse tjenester, krænkelser af ophavsret og enhver ulovlig brug af de downloadede filer.

Slutbrugeren er juridisk ansvarlig for den rette anvendelse af dette softwareværktøj, respekten for de immaterialrettigheder og overholdelsen af "brugsbetingelserne" for de websteder, der er adgang til ved hjælp af Video Download Capture. Slutbrugeren accepterer og bestræber sig på kun at bruge denne applikation for at få adgang til indhold, som slutbrugeren har ret til, og til at bruge en computer eller internetforbindelse, hvorfra slutbrugeren har fuld tilladelse til at visualisere, overføre, downloade eller få adgang til en sådan form for indhold i overensstemmelse med lokal lovgivning i dennes land.

II. Kilden til indholdet

Video Download Capture hverken opbevarer, tilbyder eller leverer og ej heller deler eller leverer nogen form for indhold, hvorfor alt multimedieindhold, der er adgang til ved hjælp af Video Download Capture, bliver gemt og leveret af "EKSTERNE VIDEO/SOCIALE WEBSTEDER" , som er åbne og tilgængelige for offentligheden, og disses ejere og operatører er de eneste juridiske ansvarlige for, at indholdet "opbevares, stilles til rådighed og/eller genudsendes" af dets webservere, hvorfor ejerne af sådanne websteder ska have lovlig tilladelse og rettigheder til at levere og distribuere det multimedieindhold, som de tilbyder til DEN ALMINDELIGE OFFENTLIGHED. Video Download Capture hverken har eller opretholder nogen forbindelse med sådanne websteder og kan derfor ikke kontrollere indholdet, der er tilgængeligt via disse kilder. Slutbrugeren er ansvarlig for accepten af "brugsbetingelserne" for hvert websted inden brug af denne software til at få adgang til webstedets indhold. Hvis du mener, at dine ophavsrettigheder kan krænkes på nogen måde, SKAL du rette alle dine klager til disse EKSTERNE VIDEO/SOCIALE WEBSTEDER og/eller det er vedligeholdere, ejere og operatører.

Video Download Capture:

 • ER IKKE RELATERET TIL OG BEVARER IKKE NOGEN FORM FOR PARTNERSKAB, FORBINDELSE ELLER SAMARBEJDE MED VIDEO/AUDIO/SOCIALE WEBSTEDER.
 • HVERKEN EJER, BETJENER ELLER KONTROLLER TJENESTER TIL video- eller lydstreaming, video- eller lydhosting.
 • SAMARBEJDER IKKE PÅ NOGEN MÅDE FOR AT OPLADE MULTIMEDIA INDHOLD TIL TREDJEPARTS SERVERE.
 • Brug af denne service indebærer accept af denne ansvarsfraskrivelse og EULA aftalt med slutbrugeren under installationen af denne service og opretholdt mellem SLUTBRUGEREN og TJENESTELEVERANDØREN.

Derfor vil misbrug af Video Download Captures tjeneste, misbrug med onde hensigter mod andre, eller enhver udnyttelse, der ikke er reguleret i denne aftale, som resulterer i fordomme rettet mod eller skade på forfatteren, være tilstrækkelig grund til den umiddelbare tilbagekaldelse af denne brugslicens og opsigelsen af denne aftale med forbehold for retskridt over for overtræderen.

III. Krav vedrørende immaterialrettigheder

Video Download Capture tager spørgsmål om immaterialrettigheder meget alvorligt og er forpligtet til at imødekomme rettighedshaveres behov, samtidig med at de hjælper dem med at administrere publikationen af deres indhold online. Det skal bemærkes, at Video Download Capture er en enkel søgemaskine til videoer, der er tilgængelige på en bred vifte af tredjepartssider.

Video Download Capture er ikke ansvarlig for videoer, der vises på tredjepartswebsteder – ansvaret påhviler disse websteder. Vi har ikke kendskab til, om indhold vist på tredjepartswebsteder er eller ikke er godkendt af indehaveren af rettighederne til indholdet, da det er et spørgsmål mellem host-stedet og rettighedsindehaveren. Video Download Capture er ikke host for noget indhold på dets servere eller netværk.

Video Download Capture er et pro-DMCA-websted, og som sådan kan indholdsejere bruge DMCA-protokollen til at anmode om fjernelse af links til videoer, som de mener krænker deres ophavsret.

Rettighedshavere må forstå, at ved at få et link fjernet fra Video Download Capture fjerner de ikke den faktiske kildevideo fra tredjepartswebstedet. Rettighedshavere skal selv kontakte selve webstedet, der hoster videoen, og anmode om fjernelse.

Hvis du er rettighedshaver eller har ret til at agere på vegne af en indehaver af ophavsretten eller en anden eksklusiv immaterialrettighed og mener, at dit arbejde er blevet kopieret på en måde, der udgør en krænkelse af ophavsretten, skal du rapportere krænkelsen til Video Download Capture ved at identificere videoer med følgende oplysninger:

 1. En fysisk eller elektronisk underskrift fra en person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv ret, der påstås krænket
 2. Identifikation af det ophavsretlige værk, der hævdes at være blevet krænket, eller hvis flere ophavsretsbeskyttede værker på et enkelt websted er omfattet af en enkelt anmeldelse, en repræsentativ liste over sådanne værker på webstedet
 3. Identifikation af det materiale, der hævdes at være krænkende eller at være genstand for krænkende aktivitet, og som skal fjernes eller hvortil adgang skal deaktiveres, og oplysninger, der er rimeligt tilstrækkelige til at muliggøre, at Video lokaliserer materialet. Dette skal være i form af en direkte URL til den side, hvor det krænkende indhold er linket. Disse detaljer er nødvendige, da hver video kan have flere links og for at beskytte relationer med vores partnere, da vi ønsker at undgå at slette autoriserede links ved fejl.
 4. Oplysninger, der med rimelighed er tilstrækkelige til at tillade Video Download Capture at kontakte den klagende part, herunder navn, adresse, telefonnummer og, hvis det er muligt, en e-mailadresse, hvor klageren kan kontaktes
 5. En erklæring om, at klageren er i god tro om, at brugen af materialet på den måde, der klages over, ikke er tilladt af ophavsretsindehaveren, dennes repræsentant eller lovgivningen, og En erklæring om, at oplysningerne i meddelelsen er korrekte og – under strafansvar – at klageren er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusive rettighed, der angiveligt krænkes.

Rettighedsindehavere må også forstå, at Video Download Capture er et komplekst system med automatisk indeksering, robotscripts og brugerindlæg. Hvis der findes en video på nettet, finder vi den på et tidspunkt og indekserer den. Det er helt muligt, at vi indekserer en tidligere fjernet video, der er hostet via en anden web-adresse eller af et andet hostingwebsted. Hvis dette sker, så giv os besked i henhold til DMCA-protokollen, så vi kan løse problemet. Venligst send ikke DMCA-anmodninger, der beder om, at hele kanaler, kategorier eller shows fjernes. Vi accepterer kun anmodninger om, at et faktisk link skal fjernes.

Alle påstande om krænkelse af immaterialrettigheder på eller vedrørende dette websted skal sendes ved hjælp af kontaktformularen til Video Download Capture. Hvis der er problemer, er du velkommen til at kontakt os .