Accepterede brugsbetingelser

En opdateret version af vores servicevilkår træder i kraft januar 2020. Du kan læse de opdaterede servicevilkår nedenfor. Disse vilkår og betingelser er underlagt lovgivningen i Hong Kong.

Velkommen til WANGXU TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED. Når du får adgang til dette websted accepterer du at overholde og være bundet af følgende vilkår og betingelser. WANGXU forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre disse vilkår og betingelser og de produkter, tjenester, priser og programmer, der er nævnt på vores websted, samt anvendelse af alle retsmidler ved enhver overtrædelse af disse vilkår.

"Apowersoft" er et registreret varemærke tilhørende WANGXU TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED. Det er ulovligt at anvende Apowersoft-varemærket til et produkt eller en tjeneste, der ikke tilhører  WANGXU, medmindre det bruges med vores forudgående skriftlige tilladelse. Enhver brug vil ellers udgøre en krænkelse af varemærkerettigheder og illoyal konkurrence i strid med lovgivningen.

Ophavsret

Rettighederne til dette websted og dets materialer (herunder, men ikke begrænset til, tekster, grafik, logoer, lyde og software) tilhører WANGXU TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED. Alle rettigheder forbeholdes.

Ingen del af denne fremstilling må gengives, distribueres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, herunder fotokopiering, optagelse eller andre elektroniske eller mekaniske metoder uden forudgående skriftlig tilladelse fra Apowersoft Limited undtagen følgende situationer:

1. Du må udskrive eller downloade uddrag til en lokal harddisk til din personlige og ikke-kommercielle brug.

2. Du må kopiere indholdet til individuelle tredjeparter til eget brug, men kun hvis du oplyser om webstedet som materialets kilde.

Skadesløsholdelse

Du forpligter dig til at skadesløsholde WANGXU TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED fra og imod ethvert ansvar, omkostninger, krav, sagsanlæg, skader og omkostninger (herunder rimelige advokatsalærer) som følger af eller på nogen måde er relateret til dit brud på nogen af bestemmelserne i disse vilkår.

Ansvarsfraskrivelse

Selvom alle forholdsregler er truffet på forhånd for at verificere rigtigheden af de oplysninger, der er indeholdt heri, afgiver hverken vi eller nogen tredjepart nogen garanti eller garanterer nøjagtigheden, aktualiteten, ydeevnen, fuldstændigheden eller egnetheden af oplysningerne, materialerne og software fundet eller udbudt på dette websted til noget bestemt formål. Du anerkender, at sådanne oplysninger og materialer kan indeholde unøjagtigheder eller fejl, og vi udelukker udtrykkeligt ansvar for nogen af sådanne unøjagtigheder eller fejl i den udstrækning, som loven tillader det.

Du må bruge oplysninger, materialer eller software på dette websted, som udelukkende er for egen risiko. Det er dit eget ansvar at sikre, at alle produkter, tjenester eller informationer, der er tilgængelige via dette websted, opfylder dine specifikke krav.

Noget af indholdet på vores websted stammer fra internettet, og det præsenteres udelukkende. Alle rettigheder forbeholdes af forfatterne. Hvis dette indhold krænker nogen af dine rettigheder, så vær venlig at underrette os skriftligt, så vi kan agere på baggrund heraf af. Vi sletter dine dokumenter uden unødig forsinkelse.

Links til andre websteder

Vores tjeneste kan indeholde links til tredjeparters websteder eller tjenester, der ikke ejes eller kontrolleres af  WANGXU TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED.

Vi har ingen kontrol over og påtager os intet ansvar for indholdet, privatlivspolitikken eller praksis på tredjeparters websteder eller tjenester. Derfor er du selv fuldt ud ansvarlig for dig selv, når du browser tredjepartswebstederne og for risici forbundet hermed.

Vi anbefaler kraftigt, at du læser vilkårene og betingelserne og privatlivspolitkker for tredjeparts websteder eller tjenester, som du besøger.

Download software

Apowersoft gør visse softwareprodukter tilgængelige via Apowersoft-webstedet. Selv om det star dig frit for at downloade software, der præsenteres der, har du ikke lov til at gengive eller videregive det. Brugerlicensen til softwaren er underlagt lovgivningen i Kina og lovgivningen i dit land.

Varemærker

"Apowersoft" er et registreret varemærke tilhørende Apowersoft Limited, hjemmehørende i Shenzhen, Kina. Det er strengt forbudt at anvende Apowersoft-varemærket på noget produkt eller til nogen tjeneste, der ikke tilhører Apowersoft, medmindre det bruges med vores forudgående skriftlige tilladelse. Ellers vil vi gøre gældende, at der er tale om en krænkelse af vores varemærke og urimelig konkurrence i strid med lovgivningen.

Feedback

Vi værdsætter altid at høre fra vores brugere, hvis de har spørgsmål, forventninger eller kommentarer, og vi er altid interesserede i at høre dine forslag, som kan forbedre os og gøre vores software bedre. Hvis du vælger at sende kommentarer, ideer eller feedback, accepterer du, at vi frit kan bruge dem uden nogen begrænsning eller kompensation til dig.